Skip to content

De 10 belangrijkste lessen van Bob Iger (voormalig) CEO van Disney 🏰

Robert Allen Iger beter bekend als Bob Iger werd in 2005 CEO van The Walt Disney Company en heeft eind vorig jaar (2021) besloten om na een mooie carrière al zijn werkzaamheden voor Disney neer te leggen.

In zijn boek “De rit van mijn leven” (The Ride of a Lifetime) vertelt hij hoe hij ervoor heeft kunnen zorgen dat door een aantal succesvolle overnames Disney nu één van de grootste mediaconcerns ter wereld is. Hieronder vind je de 10 belangrijkste lessen en principes over leiderschap waar Bob Iger zich aan vast houdt:

1. Optimisme.

Één van de belangrijkste kwaliteiten waar een goede leider over moet beschikken is volgens Bob Iger een goede doses optimisme. Zelfs wanneer er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt met uitkomsten die verre van ideaal zijn, bezwijkt een optimistische leider niet voor pessimisme.
Want heel simpel gezegd: mensen krijgen geen energie van pessimisten.

2. Moed.

Het fundament van risico’s nemen is moed. In een voortdurend veranderend bedrijf zoals Disney zijn risico’s essentieel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vele overnames die Bob Iger in zijn periode als CEO heeft gedaan waaronder Pixar, Lucasfilm Ltd & 21st Century Fox.
Van werkelijke innovatie kan volgens Bob Iger alleen sprake zijn als mensen moedig zijn. Dat geldt dan ook voor acquisities, investeringen, toewijzingen van kapitaal en creatieve beslissingen. Angst voor mislukkingen verwoest in zijn ogen alle creativiteit.

3. Focus.

Het is erg belangrijk om tijd, energie en middelen toe te wijzen aan de belangrijkste problemen en projecten. Bovendien is het cruciaal om regelmatig duidelijk te maken wat de prioriteiten zijn. Focus is dan ook de sleutel tot succes!

4. Besluitvaardigheid.

Alle beslissingen kunnen en moeten volgens Bob Iger snel worden genomen. Leiders binnen een organisatie moeten een diversiteit aan meningen stimuleren. Een chronisch gebrek aan besluitvaardigheid is zeer inefficiënt.

5. Nieuwsgierigheid.

Het pad naar innovatie begint in zijn ogen altijd bij nieuwsgierigheid. Door het stellen van goede vragen en oprecht geïnteresseerd te zijn kom je uit op innovatieve oplossingen. Nieuwsgierig zijn is dan ook een belangrijke eigenschap van een goede leider.

6. Rechtvaardigheid.

Sterk leiderschap gaat uit van de rechtvaardige en fatsoenlijke behandeling van mensen. Empathie en toegankelijkheid zijn hierin de bouwstenen voor rechtvaardigheid. Fouten maken is menselijk. Mensen die een fout hebben gemaakt verdienen dan ook een altijd tweede kans. Als je mensen te streng beoordeelt kweek je angst en spanningen. Er is niets schadelijk voor een organisatie dan een angstcultuur.

7. Bedachtzaamheid.

Dit is misschien wel een van de meest onderschatte kwaliteiten van goed leiderschap. Hiermee doelt Bob Iger op het proces van kennisvergaring dat waarborgt dat gegeven meningen en genomen besluiten geloofwaardiger zijn. Het gaat er dan ook om dat je de tijd investeert om meningen te ontwikkelen zowel voor jezelf als van je team.

8. Authenticiteit.

Wees eerlijk en oprecht. Doe nooit alsof. Oprechtheid en authenticiteit genereren namelijk respect en vertrouwen.

9. Het meedogenloze streven naar perfectie.

Als je denkt dat iets beter kan moet je er altijd de energie in steken om het te doen. Als je dingen maakt, maak dan fantastische dingen.

10. Integriteit.

En als laatste de kwaliteit en integriteit van de mensen binnen een organisatie. Het succes van een bedrijf is ervan afhankelijk dat je voor alle dingen – groot of klein – de lat hoog legt.
Je kunt het ook zo zien: de manier waarop je één ding doet, is de manier alle dingen doet.

Back To Top